Παροχη ολοκληρωμενων προτασεων και λυσεων για την ικανοποιηση των αναγκων σας στις συγχρονες κατασκευες

Η εταιρεία διαθέτει επιστημονικό προσωπικό άρτια καταρτισμένο στα σύγχρονα αντικείμενα σχεδιασμού και στα νέα υλικά που χρησιμοποιούνται τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση στις σύγχρονες τάσεις της εποχής. Έχοντας ευαισθητοποιηθεί στα θέματα της πράσινης Αρχιτεκτονικής χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον , σχεδιάζοντας κατασκευές μη Ενεργοβόρες, με παρατεταμένη διάρκεια ζωής.

Αξιολογηση Ακινήτων

Με βάση τα περιβαλλοντικά δεδομένα (χρήση γης κτλ) και την από κοινού συζήτηση μαζί σας για γνωστοποίηση των λειτουργικών σας αναγκών, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ακινήτου το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθεί.

Αδειοδοτησεις - Εγκρισεις

Η εταιρεία αναλαμβάνει την έκδοση των απαιτούμενων ειδικών αδειοδοτήσεων – εγκρίσεων:

 • Πριν τον σχεδιασμό του Έργου, ανάλογα με την επένδυση, απαιτείται μια σειρά εγκρίσεων που μας διασφαλίζει την υλοποίηση της επένδυσης. Τέτοιες είναι : Εγκρίσεις από Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Άδεια ίδρυσης – εγκατάστασης, κυκλοφοριακές συνδέσεις.
 • Ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία , Διατήρηση και Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών.
 • Αδειοδοτήσεις Φωτοβολταϊκών Πάρκων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης
 • Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4014/11 και βεβαίωση Μηχανικού (παρ. 4, 5, 6, Άρθρο 23, Ν. 4014/11)

Προμελετες

Τη σύνταξη προμελέτης, αφού προηγηθεί η καταγραφή όλων των απαιτήσεων σας και η ενσωματώσή τους στο σχεδιασμό. Στόχος μας είναι το αποτέλεσμα που θα προκύψει να χαρακτηρίζεται από:​

 • Την αισθητική
 • Τη λειτουργικότητα
 • Την τεχνογνωσία του αύριο

Επενδυτικα Προγραμματα

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη τεχνικής μελέτης για την υποβολή της εταιρείας σας σε επενδυτικά προγράμματα.

 • Προσχέδια – Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Τεχνική Περιγραφή εκτελεσθέντων εργασιών
 • Προϋπολογισμός Έργου

Εκδοση Οικοδομικων Αδειων

Τη σύνταξη οριστικής Μελέτης και την έκδοση οικοδομικής άδειας. (Με βάση τις ανάγκες και την αισθητική του πελάτη , καταγράφουμε τις απαιτήσεις του και προτείνουμε τις πιο λειτουργικές λύσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολεοδομικές διατάξεις.)

Μελετες Εφαρμογης

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη Μελέτης Eφαρμογής, απαρτιζόμενη από έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία ,αναλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής Τεχνικών Έργων που περιλαμβάνει :

 • Σχέδια εφαρμογής
 • Τεχνική Περιγραφή Εργασιών
 • Τεύχη Δημοπράτησης
 • Προϋπολογισμό – Δαπάνη κατασκευής του Έργου.

Ελεγχος Αντισεισμικης Επαρκειας

Η εταιρεία αναλαμβάνει τον έλεγχο αντισεισμικής και στατικής επάρκειας και Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού, σε περίπτωση προβλημάτων .Η αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων στην Ελλάδα άρχισε να εφαρμόζεται από το 1959. Μέχρι και τώρα έχουν γίνει αρκετές αναβαθμίσεις στον Αντισεισμικό κανονισμό της χώρας μας.

Αναλυτικότερα:
 • 1959 πρώτη χρονιά ισχύος αντισεισμικού κανονισμού (Α.Κ)
 • 1985 παλαιός (Α.Κ)
 • 1995 νέος Ε.Α.Κ
 • 2000 Ε.Α.Κ
 • 2003 Ε.Α.Κ
 • 2011 E.C.8 Ευρωκώδικας 8
Έχοντας ως δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες τις Ευρώπης με την μεγαλύτερη σεισμικότητα, θεωρείται απαραίτητη η αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον έλεγχο της αντισεισμικής επάρκειας, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή ενίσχυσης φέροντος οργανισμού,σε περίπτωση προβλημάτων . Επίσης, επειδή κατά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων πάνω σε σκεπή μεταλλικού κτιρίου απαιτείται έλεγχος στατικής επάρκειας και σε περίπτωση προβλημάτων αντοχής, μελέτη ενίσχυσης υφιστάμενης μεταλλικής σκεπής, η εταιρεία αναλαμβάνει τόσο τον έλεγχο της στατικής επάρκειας όσο και την μελέτη και κατασκευή της στατικής αναβάθμισης.