Υπηρεσιες συνεχους υποστηριξης των πελατων μας "After Sales"

Η ιστορία δεν τελειώνει όταν παίρνετε το κλειδί.

Επιθυμία της εταιρείας είναι η άριστη σχέση με τους πελάτες της.

Η Κ. Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ ΑΤΕ έχοντας αναπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, έχει δημιουργήσει το Τεχνικό τμήμα υποστήριξης για την σωστή συντήρηση και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα δημιουργηθούν μετά το πέρας του Έργου.

Η ανταπόκριση είναι άμεση, χωρίς να δημιουργει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.