Μελέτη – Κατασκευη ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με επιστημονικό προσωπικό που ενημερώνεται και επιμορφώνεται συνεχώς στις σύγχρονες τάσεις της εποχής.

Η νέα πρόταση της αρχιτεκτονικής είναι η Βιοκλιματική. Τα κτίσματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται βασιζόμενα στον στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ξεπερνούν σε ανέσεις και λειτουργικότητα τα συμβατικά κτίσματα.

Η εταιρεία, έχοντας την τεχνογνωσία στη μελέτη και τον σχεδιασμό βιοκλιματικών και ενεργειακών κτισμάτων και σε συνεργασία τόσο με πιστοποιημένους προμηθευτές υλικών, όσο και με προσωπικό άριστα καταρτιζόμενο στις νέες τεχνολογίες, κατασκευάζει κτίρια με παρατεταμένη διάρκεια ζωής , μη ενεργοβόρα.

Οι υπηρεσίες και οι επεμβάσεις που παρέχει η εταιρεία είναι:

Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α)

Παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης Ενεργειακής απόδοσης.

Βελτίωση απόδοσης μέσου αντικατάστασης ή ρύθμισης συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού σχεδιασμού.

Εγκατάσταση Ενεργείας και αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων Α.Π.Ε .

Ενεργειακή αναβάθμιση μερική ή ολική κτιριακού κελύφους.

Εγκατάσταση Ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού.

Εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.