Κ. Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ Α.Τ.Ε

Υπηρεσίες

Η Κ.Ν. Δημοκας Α.Τ.Ε. σας υποστηρίζει σε όλα τα βήματα της επένδυσης σας, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τεχνική υποστήριξη (After Sales).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  1. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ακινήτου για το οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση.
  2. Την έκδοση των απαιτούμενων ειδικών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων.
  3. Τη σύνταξη προμελέτης.
  4. Τη σύνταξη τεχνικής μελέτης για την συμμετοχή της εταιρείας σας σε επενδυτικά προγράμματα.
  5. Τη σύνταξη οριστικής μελέτης και την έκδοση οικοδομικής άδειας.
  6. Τη σύνταξη Μελέτης εφαρμογής.
  7. Την ανέγερση και αποπεράτωση του Έργου σας είτε με τη μορφή Εργολαβίας “με το κλειδί στο χέρι”, είτε με τη μορφή Διαχείρισης Έργου.
  8. Τη συνεχή Τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και την άμεση αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων, αν χρειαστεί.

Επίσης για τα υφιστάμενα κτίρια:

  1. Έλεγχο Αντισεισμικής και στατικής επάρκειας και Μελέτη ενίσχυσης φέροντος οργανισμού, σε περίπτωση προβλημάτων.
  2. Ενεργειακή Επιθεώρηση και Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων.
263-4b
DSCN3406
Κ. Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ Α.Τ.Ε

Οι Υπηρεσίες