Διαχείριση ακινήτων

Την τελευταία τριετία η εταιρεία έχει προβεί στην αγορά οικοπέδων – αγροτεμαχίων, για την κατασκευή εμπορικών καταστημάτων, γραφειακών χώρων, βιομηχανικών κτιρίων και συγκροτημάτων κατοικιών.

Οι παραπάνω επενδύσεις βρίσκονται στο στάδιο είτε της προμελέτης, είτε στο στάδιο της οριστικής μελέτης.

Ενδεικτικά:

Συγκρότημα ενεργειακών κατοικιών στο ΣΑΝΥ Χαλκιδικής