Έκδοση οικοδομικής άδειας για την εταιρεία TETRALUX

Ανάθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας για προσθήκη κατ’ επέκταση χώρου παραγωγής σε υφιστάμενο κτίριο καθώς και ανέγερσης νέας κτιρίου Logistics με τριώροφο χώρο γραφείων, ιδιοκτησίας της εταιρείας TETRALUX στη ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου.

Αποπεράτωση εργασιών για την εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.

Αποπεράτωση εργασιών κατασκευής βιομηχανικού κτιρίου συναρμολόγησης πινάκων – φωτιστικών και συσκευασίας ηλεκτρολογικού υλικού στην περιφερειακή οδό της Βέροιας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.

Αποπεράτωση εργασιών για την εταιρεία AGROLOGY Α.Β.Ε.Ε.

Αποπεράτωση εργασιών κατασκευής ισόγειου μεταλλικού κτιρίου αποθήκευσης και διακίνησης (logistics) φυτοπροστατευτικών γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων στη ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου, ιδιοκτησίας της εταιρείας AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε

Έκδοση οικοδομικής άδειας για την εταιρεία ATRITUBE HVAC PRODUCTS

Ανάθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας για προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειου μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, σε υφιστάμενο κτίριο ιδιοκτησίας της εταιρείας ATRITUBE HVAC PRODUCTS.

Έκδοση οικοδομικής άδειας για την εταιρεία DELMETAL

Ανάθεση έκδοσης οικοδομικής άδειας για προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειου μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου επεξεργασίας σιδήρου σε υφιστάμενο κτίριο ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε..