Πληροφορίες Έργου

DELMETAL

Ανέγερση Βιομηχανικού Κτιρίου Επεξεργασίας Σιδήρου με Αποθήκες και Γραφεία Ε=6.470m2 και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου .