• Ε= 553m2

Τετραόροφη Οικοδομή Με Πυλωτή
(Ε= 553m2)