• Ν. Φώκαια, Χαλκιδική

Πολυτελής Μονοκατοικία (Ν. Φώκαια Χαλκιδικής)