Έναρξη εργασιών στατικής μελέτης στις κτιριακές υποδομές των εγκαταστάσεων της εταιρείας Μπάτης Α.Ε. 4 χιλιόμετρο ΠΕΟ Καβάλας Θεσσαλονίκης