Έναρξη εργασιών κατασκευής ισόγειας μεταλλικής βιομηχανικής αποθήκης κατασκευής μηχανών κλωστοϋφαντουργίας με εσωτερικά διώροφα γραφεία και βοηθητικούς ισόγειους και υπόγειους χώρους συνολικής δόμησης 2.535τ.μ. στο Λάκκωμα του Δήμου Ν. Προποντίδας, ιδιοκτησίας της εταιρείας THERMOTRON A.E.